Územně plánovací dokumentace obce Těškov

 

Platná územně plánovací dokumentace obce
 
Územní plán Těškov (ÚP)

Pořizovatel: Obecní úřad Těškov zastoupený Bc. Jaromírem Trtíkem (www.trtik.net)
Zpracovatel: Ing. arch. Petr Leitl

Údaje o vydaném Územním plánu Těškov
Registrační list ÚP


     Textová část
Výkresová část:
     Základní členění území
     Hlavní výkres
     Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace
     Výkres širších vztahů
     Vyhodnocení předpokládaných záborů půdního fondu
     Vyhodnocení předpokládaných záborů půdního fondu - tabulková část
 
 

Těškov

IČ: 03959082

Těškov 11
337 01 Rokycany 1

Telefon: +420 603 11 45 06
E-mail: ms-teskov(at)seznam.cz